محمدآقا دلاورپور

درباره من

دکتر محمدآقا دلاورپور
image

استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

ورود شما را به صفحه شخصی خود در دانشگاه سمنان خوش آمد می گویم.  اینجانب دکتر محمدآقا دلاورپور، دانش‌آموخته دوره دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی از دانشگاه شیراز هستم و از سال 1396 همکاری تمام وقت خود را با گروه روانشناسی تربیتی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه سمنان آغاز کرده ام و علاقمند به پژوهش در حوزه آسیب‌های روانی ـ تربیتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، انگیزش و هیجان یادگیرنده ها و روانشناسی اجتماعی محیط های آموزشی(با تاکید بر رشد شناخت اجتماعی) هستم. ...

  • آدرس گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://mdelavarpour.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/1/19)

استنادات

187

h-index

5

i10-index

4

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/1/22)

استنادات

0

مقالات

1

h-index

0

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1382-1378

کارشناسی

دانشگاه تبریز

1386-1383

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

1393-1388

دکتری

دانشگاه شیراز

تجارب

1400 تاکنون

رییس اداره مشاوره و سبک زندگی

دانشگاه سمنان

1400 تاکنون

عضو كارگروه بررسي توانايي علمي متقاضيان جذب، راتبه و تبديل وضعيت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه سمنان

از 1397 تاکنون

ویراستار علمی مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مردادماه 1402

رییس هیات اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در سمنان

استان سمنان

از 1402 تاکنون

عضو شورای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

استان سمنان

1394-1395

مشاور و روانشناس آموزشکده فنی و حرفه ای سما شیراز

استان فارس- شیراز

1393-1394

عضو کمیته علمی ـ تخصصی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان فارس

مرکز تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

مهارت ها

تحلیل‌های آماری با نرم افزارهای SPSS و Minitab

تحلیل مدل‌های آماری با نرم‌افزارهای AMOS، LISREL و PLS

طراحی و هنجاریابی آزمون‌ها و پرسشنامه‌های روانشناختی ـ تربیتی

اولویت های پژوهشی

رشد شناخت اجتماعی

انگیزش و هیجان در آموزش و پرورش

روان‌شناسی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

روان‌شناسی اجتماعی محیط‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و نقش آن در سلامت روانی کاربران نوجوان
مطالعات رسانه های نوین(2022)
^محمدآقا دلاورپور*, احمد آرام دهنه, سارا نیک منش
پیش بینی نوموفوبیا بر اساس وضعیت خلقی و حساسیت اضطرابی: تحلیل نقش تعدیل کنندگی جنسیت
روان شناسی بالینی(2019)
^محمدآقا دلاورپور, 9512421002*, 9512421010
بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی
روانشناسی بالینی و شخصیت(2020)
^محمدآقا دلاورپور*, 9712427001, 9711427007
Identifying the Motives of Instagram Users (Case Study: Psychology Students of Semnan University)
International Journal of Information Science and Management (IJISM)(2022)
^رحمان معرفت*, ^مریم صابری, ^محمدآقا دلاورپور, صفورا عربیان
شناسایی و مقایسه نیمرخ آسیب شناسی روانی دانشجویان دارای شدت های مختلف نوموفوبیا
مطالعات روانشناختی(2021)
^محمدآقا دلاورپور*, 9921427001, 9821427003
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مهارت های ذهن آگاهی در افراد با و بدون تجربه رابطه فرازناشویی
فصلنامه خانواده پژوهی(2021)
9712427001, ^پروین رفیعی نیا*, ^محمدآقا دلاورپور
اثربخشی تمرین ذهن آگاهی به همراه موسیقی بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال یادگیری
ناتوانی های یادگیری(2022)
9711429006, ^سید موسی طباطبائی*, ^محمدآقا دلاورپور
مقایسه توجه انتخابی و توجه پایدار در افراد نوموفوبیک و عادی
فصلنامه روانشناسی شناختی(2023)
^محمدآقا دلاورپور*, منیره محمدی نژاد مطلق, مهدی زهره‌وند
the Effectiveness of Acceptance-and-Commitment- Based Parenting Training on Mood and Anxiety in Children and Self-compassion in Parents
Practice In Clinical Psychology(2023)
الهه قربانی خواه, ^محمد علی محمدی فر*, شهاب مرادی, ^محمدآقا دلاورپور
بررسی وضعیت سرمایه روان‌شناختی کتابداران و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تعارض
پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني(2023)
^حسین مرادی مقدم*, ^محمدآقا دلاورپور
مدل‌یابی رویکردهای یادگیری دانشجویان در آموزش مجازی بر مبنای محیط یادگیری ادراک‌ شده
مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان(2022)
شراره خدابخشی, ^محمدآقا دلاورپور*, شهاب مرادی, ^علی محمد رضائی
The role of family communication patterns in students' academic engagement in online classes
مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان(2023)
هاله بادامیان, ^محمدآقا دلاورپور*, نعمت ستوده اصل
The role of attachment to parents, peers and teachers in predicting academic self-handicapping of first secondary school students
مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان(2023)
ریحانه خان محمدی, ^محمدآقا دلاورپور*, ^علی محمد رضائی, ^محمود نجفی
بررسی نقش عوامل مدرسه ای در دلزدگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه(2019-02-17)
^محمدآقا دلاورپور*
رابطه نوموفوبیا با درگیری شناختی و عاملیت یادگیرنده های کاربر گوشی هوشمند
سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی(2019-10-12)
فاطمه اکبری*, ^علی محمد رضائی, ^محمدآقا دلاورپور
مقایسه میزان شیوع‌ اعتیاد به گوشی های هوشمند در دانش‌آموزان و دانشجویان
هشتمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر ( روان شناسی تروما )(2021-11-17)
^محمدآقا دلاورپور*
تعیین نقش نوموفوبیا در پیش بینی پرخاشگری دانشجویان
هشتمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایران با تاکید بر ( روان شناسی تروما )(2021-11-17)
^محمدآقا دلاورپور*, محدثه فتاحی
اثربخشي توانبخشي شناختي رايانه اي بر بهبود پردازش اطلاعات اجتماعي و سازگاري دانش آموزان داراي اختلال يادگيري
نخعي فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سبك هاي تعامل معلم-دانش آموز در پيش بيني شايستگي اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستاني با ميانجي گري ديدگاه گيري اجتماعي
رجائي هانيه(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين علي اعتياد دانش آموزان به شبكه هاي اجتماعي بر اساس خود تنظيمي و ميانجي گري تاب آوري تحصيلي و بهزيستي روانشناختي
صالحي منظري محمد(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي مداخله مبتني بر فعال سازي رفتاري بر انگيزش تحصيلي و هيجانات پيشرفت دانش¬آموزان داراي سابقه ابتلا به كوويد-19
عاقبتي طلا(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تركيب روش تدريس نقشه مفهومي با تمرين بازيابي بر يادگيري خودراهبر و درگيري تحصيلي دانش¬آموزان ابتدايي
مقني مهديه(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني دلزدگي تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم براساس مدل زيستي-رواني شخصيت كلونينجر و باورهاي فراشناختي
كريمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/09/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تفكر خلاق ، حافظه ي فعال غيركلامي وهوش منطقي رياضي در پيش بيني يادگيري زبانانگليسي
مفيديان حنانه(تاریخ دفاع: 1402/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني و تاب آوري در پيش بيني مشكلات رفتاري دانش آموزان داراي اختلال يادگيري
العلياوي غفران(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تمرين ذهن آگاهي با موسيقي بر حافظه كاري و انعطاف پذيري شناختي كودكان داراي اختلال يادگيري
بهرامي عبدالله(تاریخ دفاع: 1400/09/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه راهبردهاي تنظيم هيجان و بازداري شناختي و رفتاري با رانندگي پرخطر
آشتاب محسن(تاریخ دفاع: 1401/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط صفات مرضي شخصيت بر اساس الگوي پيشنهادي اختلالات شخصيت در DSM5 و علايم متقاطع سطح اول با اعتياد به اينترنت
موسوي سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و مهارت هاي ذهن آگاهي در افراد داراي تجربه و فاقد تجربه فرازناشويي
ابراهيمي محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش حافظه كاري همراه با بازخورد بر آگاهي واج شناختي، نگهداري توجه و سرعت پردازش در دانش آموزان نارسا خوان
زاده يي محمدي عطيه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي نوروفيدبك بر توجه و شدت لكنت در كودكان 10 ـ 15 ساله داراي لكنت رشدي
مسنن مظفري انوشه(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خودناتوان سازي بر اساس شكوفايي و سرمايه روانشناسي مثبت: نقش ميانجي انگيزه پيشرفت
مهدوي پور بهنام(تاریخ دفاع: 1398/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس والدگري و توانمندسازي والدين كودكان اتيسم
گهربخش نيلوفر(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبیین دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به ادراک از محیط یادگیری و میانجی‌گری ارزش تکلیف
مطالعات آموزش و یادگیری(2019)
^محمدآقا دلاورپور*, مسعود حسینچاری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نقشه ذهنی عقب ماندگی ذهنی   (715 بار دانلود)
این فایل جهت استفاده دانشجویان کارشناسی روانشناسی و برای درس روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 در اینجا بارگذاری شده است.
دایرة المعارف انگلیسی روان‌شناسی تربیتی   (830 بار دانلود)
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98   (571 بار دانلود)
مقاله مروری در زمینه خودتنظیمی   (730 بار دانلود)
این مقاله جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و برای درس انگیزش در آ.پ، در اینجا بارگذاری شده است.

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روانشناسی تحولی در آموزش   (130 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰3-۱402

رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
مباحث اساسی روانشناسی ۲   (597 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

رشته : روانشناسی
روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه 1   (1087 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402

رشته : روان‌شناسی
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه   (643 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱403-۱402

رشته : روان‌شناسی
نظریه ها و روش های آموزش   (432 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-۱402

رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
شیوه های اصلاح رفتاری ـ شناختی   (598 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰3-۱402 درس کارشناسی ارشد

رشته : روان‌شناسی , گرایش : تربیتی
مبانی روانشناسی تربیت اخلاقی   (81 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰3-۱402

رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
کاربرد نظریه های تحولی   (353 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱403-۱402

رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی ـ شناختی
مباحث اساسی روانشناسی1   (505 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰3-۱402

رشته : روانشناسی
شیوه های تغییر و اصلاح رفتار   (503 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰3-۱402

رشته : روانشناسی
سنجش و اندازه‌گیری   (525 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

رشته : روان‌شناسی , گرایش : تربیتی
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۲   (555 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰3-۱402

رشته : روانشناسی
رویکردهای شناختی به آموزش کودکان با نیازهای ویژه   (293 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

رشته : روانشناسی شناختی
روان شناسی اجتماعی   (357 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱401-۱400

رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
بازنگری ارزيابي مستمر درس مباحث اساسی 2   (482 بار دانلود)
تغییر در تاریخ ها

رشته : روانشناسی
جدول نحوه ارزيابي درس توانبخشي كودكان با نيازهاي خاص   (500 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
ارزيابي مستمر درس نیازهای ویژه 1   (463 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
ارزيابي مستمر درس مباحث اساسی 2   (463 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روان شناسی اجتماعی   (441 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ۱   (524 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رشته : روانشناسی
آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی   (509 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
روانشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت   (426 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398
قابل توجه دانشجويان عزيز: لينك جلسه‌هاي مجازي اين درس در قسمت بلاگ‌ها در دسترس گذاشته شده است.

رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
روانشناسی کودکان استثنایی   (576 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش   (570 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
قابل توجه دانشجويان عزيز: لينك جلسه‌هاي مجازي اين درس در قسمت بلاگ‌ها در دسترس گذاشته شده است.

رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
روان‌شناسی یادگیری و تفکر   (973 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

رشته : روان‌شناسی , گرایش : عمومی
روان‌شناسی تربیتی   (504 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

رشته : روان‌شناسی , گرایش : تربیتی
روان شناسی یادگیری   (450 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

رشته : روانشناسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
mdelavarpour@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس