محمدآقا دلاورپور

درباره من

دکتر محمدآقا دلاورپور
image

استادیار گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

ورود شما را به صفحه شخصی خود در دانشگاه سمنان خوش آمد می گویم.  اینجانب دکتر محمدآقا دلاورپور، دانش‌آموخته دوره دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی از دانشگاه شیراز هستم و از سال 1396 همکاری تمام وقت خود را با گروه روانشناسی تربیتی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه سمنان آغاز کرده ام و علاقمند به پژوهش در حوزه آسیب‌های روانی ـ تربیتی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، انگیزش و هیجان یادگیرنده ها و روانشناسی اجتماعی محیط های آموزشی هستم. ...

  • آدرس گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://mdelavarpour.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/7/23)

استنادات

60

h-index

4

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1382-1378

کارشناسی

دانشگاه تبریز

1386-1383

کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

1393-1388

دکتری

دانشگاه شیراز

تجارب

1397

ویراستار علمی مجله روان‌شناسی بالینی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

مهارت ها

تحلیل‌های آماری با نرم افزارهای SPSS و Minitab

تحلیل مدل‌های آماری با نرم‌افزارهای AMOS، LISREL و PLS

طراحی و هنجاریابی آزمون‌ها و پرسشنامه‌های روانشناختی ـ تربیتی

اولویت های پژوهشی

انگیزش و هیجان در آموزش و پرورش

روان‌شناسی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

روان‌شناسی اجتماعی محیط‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی
روانشناسی بالینی و شخصیت(2020)
^محمدآقا دلاورپور*, 9712427001, 9711427007
پیش بینی نوموفوبیا بر اساس وضعیت خلقی و حساسیت اضطرابی: تحلیل نقش تعدیل کنندگی جنسیت
روان شناسی بالینی(2019)
^محمدآقا دلاورپور, 9512421002*, 9512421010
رابطه نوموفوبیا با درگیری شناختی و عاملیت یادگیرنده های کاربر گوشی هوشمند
سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی(2019-10-12)
فاطمه اکبری*, ^علی محمد رضائی, ^محمدآقا دلاورپور
بررسی نقش عوامل مدرسه ای در دلزدگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه(2019-02-17)
^محمدآقا دلاورپور*
اثربخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس والدگري و توانمندسازي والدين كودكان اتيسم
گهربخش نيلوفر(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خودناتوان سازي بر اساس شكوفايي و سرمايه روانشناسي مثبت: نقش ميانجي انگيزه پيشرفت
مهدوي پور بهنام(تاریخ دفاع: 1398/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي نوروفيدبك بر توجه و شدت لكنت در كودكان 10 ـ 15 ساله داراي لكنت رشدي
مسنن مظفري انوشه(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش حافظه كاري همراه با بازخورد بر آگاهي واج شناختي، نگهداري توجه و سرعت پردازش در دانش آموزان نارسا خوان
زاده يي محمدي عطيه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و مهارت هاي ذهن آگاهي در افراد داراي تجربه و فاقد تجربه فرازناشويي
ابراهيمي محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط صفات مرضي شخصيت بر اساس الگوي پيشنهادي اختلالات شخصيت در DSM5 و علايم متقاطع سطح اول با اعتياد به اينترنت
موسوي سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبیین دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به ادراک از محیط یادگیری و میانجی‌گری ارزش تکلیف
مطالعات آموزش و یادگیری(2019)
^محمدآقا دلاورپور*, مسعود حسینچاری

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
نقشه ذهنی عقب ماندگی ذهنی   (222 بار دانلود)
این فایل جهت استفاده دانشجویان کارشناسی روانشناسی و برای درس روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 در اینجا بارگذاری شده است.
دایرة المعارف انگلیسی روان‌شناسی تربیتی   (432 بار دانلود)
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98   (278 بار دانلود)
مقاله مروری در زمینه خودتنظیمی   (388 بار دانلود)
این مقاله جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و برای درس انگیزش در آ.پ، در اینجا بارگذاری شده است.

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رویکردهای شناختی به آموزش کودکان با نیازهای ویژه   (19 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
رشته : روانشناسی شناختی
مباحث اساسی روانشناسی1   (214 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰1-۱400
رشته : روانشناسی
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۲   (300 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰1-۱400
رشته : روانشناسی
شیوه های تغییر و اصلاح رفتار   (227 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰1-۱400
رشته : روانشناسی
کاربرد نظریه های تحولی   (55 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱400-۱۳۹۹
رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
شیوه های اصلاح رفتاری ـ شناختی   (261 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰1-۱400 درس کارشناسی ارشد
رشته : روان‌شناسی , گرایش : تربیتی
روان‌شناسی کودکان با نیازهای ویژه 1   (741 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1399
رشته : روان‌شناسی
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه   (333 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱400-۱۳۹۹
رشته : روان‌شناسی
روان شناسی اجتماعی   (66 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۱400-۱۳۹۹
رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
مباحث اساسی روانشناسی ۲   (323 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
رشته : روانشناسی
نظریه ها و روش های آموزش   (129 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
بازنگری ارزيابي مستمر درس مباحث اساسی 2   (177 بار دانلود)
تغییر در تاریخ ها
رشته : روانشناسی
جدول نحوه ارزيابي درس توانبخشي كودكان با نيازهاي خاص   (213 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
ارزيابي مستمر درس نیازهای ویژه 1   (182 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
ارزيابي مستمر درس مباحث اساسی 2   (215 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
سنجش و اندازه‌گیری   (265 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397
رشته : روان‌شناسی , گرایش : تربیتی
روانشناسی کودکان استثنایی   (319 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
روان‌شناسی یادگیری و تفکر   (443 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397
رشته : روان‌شناسی , گرایش : عمومی
نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش   (298 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ قابل توجه دانشجويان عزيز: لينك جلسه‌هاي مجازي اين درس در قسمت بلاگ‌ها در دسترس گذاشته شده است.
رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
روان‌شناسی تربیتی   (250 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397
رشته : روان‌شناسی , گرایش : تربیتی
روان شناسی اجتماعی   (191 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ۱   (261 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
رشته : روانشناسی
آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی   (205 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسی
روانشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت   (157 بار دانلود)
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 قابل توجه دانشجويان عزيز: لينك جلسه‌هاي مجازي اين درس در قسمت بلاگ‌ها در دسترس گذاشته شده است.
رشته : روانشناسی , گرایش : تربیتی
روان شناسی یادگیری   (191 بار دانلود)
نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸
رشته : روانشناسی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
mdelavarpour@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس